Kako se piše

Pojmovi na S

Da li je pravilno: sumnjiv ili sumljiv?

Piše se sumnjiv. Riječ sumljiv ne postoji, ona se koristi samo prilikom nepravilnog govora i pisanja. Prilog sumnjivo potiče od prideva sumnjiv-sumnjiva-sumnjivo, a ovaj od imenice sumnja kojoj je u osnovi glagol mniti...

Da li je pravilno: sa nikim ili ni sa kim?

Piše se ni sa kim. Kada se odrična zamjenica niko upotrebljava sa prijedlogom, on se umeće iza ni, pa se cijeli spoj piše kao tri riječi: ne druži se ni sa kim. Klikni da pogledaš ostala pravopisna...

Da li je pravilno: stoga ili s toga?

Piše se stoga. Prilog stoga, koji znači zato, zbog toga, piše se spojeno: nisi me dobro razumio, stoga me saslušaj ponovo. Rastavljeno se piše samo u doslovnom značenju:  s toga brda je najlepši pogled. Prijedlog s se...

Da li je pravilno: sve vrijeme ili svo vrijeme?

Piše se sve vrijeme. Zamjenica sav u nominativu jednine srednjeg roda glasi sve: sve blago, sve pokućstvo, sve sirće, sve troje, sve znanje itd. Mijenja se po zamjeničkoj promeni: sve-svega-svemu-sve-svim-svemu u...

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.