Kako se piše

Pojmovi na N

Da li je pravilno: sa nikim ili ni sa kim?

Piše se ni sa kim. Kada se odrična zamjenica niko upotrebljava sa prijedlogom, on se umeće iza ni, pa se cijeli spoj piše kao tri riječi: ne druži se ni sa kim. Klikni da pogledaš ostala pravopisna...

Da li je pravilno: neradi ili ne radi?

Pravilno se piše odvojeno, to jeste NE RADI. Ne se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku: ne radim, ne radiš, ne radi, ne radimo, ne radite, ne rade. NA PRIMJER: Za vrijeme praznika škola ne radi. Odrična riječca NE...

Da li je pravilno: nizašta ili ni za šta?

Piše se i jedno i drugo. Prilog nizašta koji znači bez potrebe, bez razloga, uzalud, piše se spojeno: ubit će me nizašta. Po istom principu se piše i: ni sa čim, ni o čemu, ni za koga, ni sa kim, ni za čim itd. Dakle...

Da li je pravilno: nemoj ili ne moj?

Pravilno je i piše se se nemoj jer u bosanskom standardnom jeziku glagol moj ne postoji. Sastavljeno se pišu i ostali imperativni oblici ovoga glagola: nemojmo, nemojte. Ovo je izuzetak od pravila o...

Da li je pravilno: nadalje ili na dalje?

Piše se nadalje. Nadalje je prilog koji ima značenje zatim, ubuduće, odnosno poslije toga i uvek se piše sastavljeno. Nadam se da si naučio kako nadalje da se ponašaš kada su tu gosti. Klikni da pogledaš ostala...

Da li je pravilno: naprimjer ili na primjer?

Piše se na primer. Mnoge predloške veze sa imenicama pišu se odvojeno: bez obzira, bez veze, iz inata, na poček, na silu, po strani, u beskraj, u inat itd. Skraćeno npr. (ne na pr. niti napr.). Klikni da pogledaš...

Da li je pravilno: napamet ili na pamet?

Piše se i jedno i drugo. Sve zavisi od konteksta u kom se izraz upotrebljava. Ukoliko se koristi u smislu da je neko učio nešto od riječi do riječi, bez razumevanja, ili ako neko govori nešto po sjećanju, ali nije...

Da li je pravilno: naći ću ili naćiću?

Piše se naći ću. Glagoli koji se u infinitivu završavaju na sufiks -ći u futuru prvom uvijek se pišu odvojeno od pomoćnog glagola htjeti. Tada se futur prvi ponaša kao složen glagolski oblik: naći ću, naći ćeš, naći će...

Da li je pravilno: ne može ili nemože?

Piše se ne može. NA PRIMJER: Ovaj rukopis ne može da se pročita. Odrična riječica (negacija, niječna čestica) ne i glagol uvijek pišu odvojeno, nesastavljeno. Iznimka su glagoli nestati, nedostajati, nemati (nestajem...

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.