Kako se piše

Pojmovi na D

Da li je pravilno: dr. ili dr?

Piše se dr. – sa tačkom. Skraćenice za zvanja odnosno zanimanja stečena diplomom pišu se iza imena i prezimena odnosno nakon prezimena dolazi zarez i potom skraćenica zvanja. Npr:  Mujo Mujić, dr. dent. med...

Da li je pravilno: dabogda ili da bogda?

Piše se dabogda. To je riječca za isticanje pri iskazivanju želje, kletve i sl.. dabogda živio sto godina; dabogda jezik pregrizla.  Prilog “dabogda” treba razlikovati od slučaja kada se veznik da, imenica i ...

Da li je pravilno: dječiji ili dječji?

Piše se i jedno i drugo. Pridjevski sufiks -ji može imati i drugi oblik -iji, ali je preporučena upotreba kraćeg nastavka: božji, čovječji, kokošji, kozji, lisičji, mačji, pačji itd. Dužem obliku prednost se daje kad se...

Da li je pravilno: da li ili dali?

I jedno i drugo. Da li se piše odvojeno kao uvod u pitanje (veznik da i upitna rječca li) Da li bi htio da mi objasniš? A ako se radi o glagolu dati u množini, onda se ova riječ piše sastavljeno. Prijatelji su...

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.